Flag of Norway overlayed next to picture of wind turbines
Flag of Norway overlayed next to picture of wind turbines
Flag of Norway overlayed next to picture of wind turbines

Workshop: the Norwegian wind power controversy

The Norwegian Centre for Energy Transition Strategies NTRANS and the Norwegian Research Centre on Wind Energy NorthWind organised this free workshop about the Norwegian wind power controversy.

When: 7 December 2021, 09:00-13:00

Venue: Online, or in person: Rom R3, Realfagsbygget, Gløshaugen, NTNU

Programme

 • 08:45 Kaffi og te
 • 09:00 Velkommen og litt bakgrunn om FME NTRANS og FME NorthWind, Marius Korsnes og Sara Heidenreich
 • 09:15 Sigur Hilmo Lundheim: Det store bildet: 30 år med forsking på sosialaksept av vindenergi
 • 09:30 Samfunnsforsking på havvind
  • Sara Heidenreich: Ute av syne, ute av sinn? Kontroversen om vindkraft til havs
  • Tina Berntsen Flobak: (Kontroversielle) næringsinteresser rundt utbygging av Utsira Nord
  • Birgitte Nygaard: Framing av norske vindenergifremtider
 • 10:10 Pause
 • 10:20 Samfunnsforsking på landbasert vind
  • Marius Korsnes og Marte Austenå: Vindkontroversen på Frøya
  • Susanne Normann: Grønn kolonialisme og norsk vindkraft
  • Bente Johnsen Rygg: Frå optimisme til kontroversar: Korleis har synet på vindkraft endra seg i norske kommunar?
 • 11:00 Dialog mellom tilhengjarar og motstandarar: ein samtale med spørsmål frå publikum
  • Stig Tore Laugen, Trønder Energi
  • Vibeke Stjern, Åfjord kommune
  • Line Harbak, Grunneigar og vindkraftmotstandar
  • Kari Merete Andersen, Motvind

Moderator: Marius Korsnes og Sara Heidenreich

 • 12:00 Lønsj

Påmeldingsfrist: 2. desember