Webinar: Coexistence between fisheries and offshore wind

How can fishermen, offshore wind developers and the authorities ensure an adequate coexistence?

This webinar organised by SINTEF Ocean in collaboration with the Norwegian Seafood Research Fund and the Institute of Marine Research examined the question, with the following presentations (in Norwegian).

 

Programme

Kl 10.00–10.10: Velkommen og intro til Temaet: Dorothy Dankel Seniorforsker SINTEF Ocean

Kl 10.10–10.25: Hva er relevant kunnskap fra fiskere? Nils-Roar Hareide Daglig Leder Runde Miljøsenter og Forsker, Havforskningsinstituttet

Kl 10.25–10.40: Hva må til for at Norge er klar for sameksistens til havs? Fredrik Myhre Leder for Havteamet WWF Norge

Kl 10.40–10.55: Hva er planene for Nordsjøen og norsk sokkel? Finn Gunnar Nielsen Leder for Bergen Offshore Wind senteret (BOW) ved Universitetet i Bergen

Kl 10.55–11.10: Hvordan bygge ut vind energi og ta vare på Naturen? Solrun Figenschau Skjellum Forskningssjef, Norsk Institutt for Vannforskning NIVA

Kl 11.10–11.20: Spørsmål fra webinar deltakere, mulighet å ta på kamera/mikrofon

Kl 11.20–11.45 Paneldiskusjon: Anne Christine Utne Palm, Havforskningsinstituttet; Mia Høgi, Pelagisk Forening; Harald Østensjø, Deep Wind Offshore; Anette Ødegård, NVE

11:45–12.00 Diskusjon blant deltakerne (bruk «hånden opp» funksjon) oppsummering, veien videre, og avslutning