Flag of Norway overlayed next to picture of wind turbines

Workshop: the Norwegian wind power controversy

The Norwegian Centre for Energy Transition Strategies NTRANS and the Norwegian Research Centre on Wind Energy NorthWind invite you to a free workshop about the Norwegian wind power controversy.

This workshop will be in Norwegian.

When: 7 December 2021, 09:00-13:00 – Please register by 2 December

Venue: Online, or in person: Rom R3, Realfagsbygget, Gløshaugen, NTNU

Programme

NB: This workshop will be in Norwegian.

 • 08:45 Kaffi og te
 • 09:00 Velkommen og litt bakgrunn om FME NTRANS og FME NorthWind, Marius Korsnes og Sara Heidenreich
 • 09:15 Sigur Hilmo Lundheim: Det store bildet: 30 år med forsking på sosialaksept av vindenergi
 • 09:30 Samfunnsforsking på havvind
  • Sara Heidenreich: Ute av syne, ute av sinn? Kontroversen om vindkraft til havs
  • Tina Berntsen Flobak: (Kontroversielle) næringsinteresser rundt utbygging av Utsira Nord
  • Birgitte Nygaard: Framing av norske vindenergifremtider
 • 10:10 Pause
 • 10:20 Samfunnsforsking på landbasert vind
  • Marius Korsnes og Marte Austenå: Vindkontroversen på Frøya
  • Susanne Normann: Grønn kolonialisme og norsk vindkraft
  • Bente Johnsen Rygg: Frå optimisme til kontroversar: Korleis har synet på vindkraft endra seg i norske kommunar?
 • 11:00 Dialog mellom tilhengjarar og motstandarar: ein samtale med spørsmål frå publikum
  • Stig Tore Laugen, Trønder Energi
  • Vibeke Stjern, Åfjord kommune
  • Line Harbak, Grunneigar og vindkraftmotstandar
  • Kari Merete Andersen, Motvind

Moderator: Marius Korsnes og Sara Heidenreich

 • 12:00 Lønsj

Påmeldingsfrist: 2. desember