Worker on top of wind turbine at sea

Webinar: HSE/Security and regulations for offshore wind

NorthWind, in collaboration with Windcluster Norway and Norwegian Offshore Wind Cluster, invites you to this webinar about HSE/Security and regulations for offshore wind. Norwegian title: “HMS/Sikkerhet og reguleringer for havvind“.

When: 26 January 2022, 09:00-10:30

NB: This webinar will be in Norwegian

Programme

  • 09:00 Velkommen
  • 09:05 Torleif Husebø, (Petroleumstilsynet): PTILs tilsynsansvar og pågående arbeid med å etablere regelverk for sikkerhet og arbeidsmiljø knyttet til fornybar energiproduksjon til havs – 5 min spørsmål
  • 09:25 Øystein Joranger (Norsk Olje og Gass): En fremtidsrettet regulering av havvind – 5 min spørsmål
  • 09:45 Ivar Alvik (UiO JUS): Noen betraktninger om filosofien bak sikkerhetsregelverket i petroleumsvirksomheten og overførbarhet til havvind – 5 min spørsmål
  • 10:05 Henning Braaten (SINTEF Ocean): Sikre marine operasjoner for havvind – utvikling av metoder og verktøy – 5 min spørsmål
  • 10:25 Oppsummering og info om neste webinar

Register now

The session will be recorded, and the recording made available to NorthWind partners who are unable to attend.

Contact Randi Aukan for questions about registration or other practical questions.

Kontakt Randi Aukan for spørsmål om påmelding eller andre praktiske spørsmål

Help us spread the word!